Skip Navigation LinksSubmission-Form

Başvuru Formu

Sunumlar icin yalnızca tek bir araştırma sunucusu bulunabilir. Eğer araştırmada birden fazla yazar bulunuyor ise yazarlar kendi aralarında bir kişiyi sunumu yapmak için seçmesi gerekmektedir. Diğer yazarlar eş yazar olarak belirtilebilir. Bu durumda sunumu yapacak olan yazar AKTİF, eş yazarlar PASİF olarak kayıt yaptırmalıdır. Eş yazarlar eğer sunum yapmak isterse yalnızca yeni bir özet ile aktif başvuruda bulunabilirler. Eğer ayni özet ile 2 kişi AKTİF başvuruda bulunursa, iki katılımcının da aktif katılımı kabul edilmeyecektır. Tek bir kişi 2 ayri özet ile başvurursa yine ayni şekilde aktif katılımı kabul edilmeyecektir.

Aktif Katılım

Aktif Katılım Formu

Pasif Katılım

Pasif Katılım Formu