Skip Navigation LinksSelection-Process

Seçilim Süreci

Tüm özetler önce uzman komite tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulup, araştırmanın niteliği, etkisi ve literatüre katkısı baz alınarak seçimler yapılacaktır. Araştırmalar değerlendirilmeden önce, her bir araştırma kodlanacaktır. Bu sayede isim-soy isim, cinsiyet, üniversite, fakülte ve ülke bilgileri belirtilmeden objektif bir değerlendirme yapılması sağlanacaktır. Özetlerde ufak hatalar görüldüğünde bu hataların düzeltilebilmesi için uyarı yapılacak fakat bunun dışında kabul edilmeyen çalışmalar için neden kabul edilmediği sorularına cevap verilmeyecektir.


Kabul/Red

Tüm aktif katılımcılar son kayıt tarihinden sonra 3 hafta içinde resmi kabul veya red mektubu alacaktır. Red mektubu alan tüm aktif katılımcılarımız (ekstra herhangi bir ücret ödemeden) kongremize pasif olarak katılabilecektir.