Skip Navigation LinksSubmission-Guidelines

Başvuru Rehberi

Başvuru Kategorileri

Araştırmalar, değerlendirilirken konularına göre 3 ana kategoride toplanacaktır. Bu kategoriler; temel bilimler, klinik çalışmalar ve vaka sunumu/analizi olup kategori kapsamları aşağıda belirtildiği gibidir.


I. Temel Bilimler

 • Genellikle laboratuvar ortamında yapılan hayvan ve hücre çalışmaları
 • Bio-malzeme ve ilaç özellikleri üzerine çalışmalar
 • Analitik ölçüm, görüntüleme, biyometri ve test geliştirme/değerlendirme üzerine yapılan araştırmalar
 • Doğrudan hasta bulguları, hasta/hastalık verilerini kullanmayan epidemiyolojik çalışmalar

 

II. Klinik Çalışmalar

 • Hasta, hasta bulguları veya hastalık üzerine yapılmış epidemiyolojik çalışmalar
 • Gözlemsel ilaç çalışmaları
 • Tıbbi metotların sınandığı müdahale gerektiren çalışmalar
 • Tıbbi cihaz çalışmaları
 • Müdahale içermeyen, terapi içerikli çalışmalar
 • Prognostik çalışmalar

 

III.  Vaka Sunumu/Analizi

 • Geniş bir eğitimsel değeri olan klinik senaryo veya vakalar
 • Nadir görülen hastalıklar ya da yaygın görülen hastalıkların sıra dışı sunumları 

 

                                                                    Özet Düzenlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız