Skip Navigation LinksBaşvuru-Şartları-ve-Değerlendirme-Kriterleri-

Başvuru Şartları ve Değerlendirme Kriterleri

Kongre Katılım Şartları

1) Kongremize pasif katılımcı olarak tüm tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, psikoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencileri ve akademisyenleri katılabilir. Ayrıca kongremiz tüm tıp doktorlarına da açık olacaktır.

2)  Kongremize aktif katılım  (sözel ve poster sunumu) tüm tıp fakültesi dönem 1-2-3-4-5-6 öğrencileri tarafından yapılabilir. Ayrıca sağlık bilimleri, psikoloji, eczacılık, moleküler biyoloji ve genetik öğrencileri de araştırma konusu tıbbi olmak şartı ile aktif olarak katılabilirler (Tüm sunulacak araştırmaların öğrencilerin kendilerine ait olması gerekmektedir.).

3) Araştırması daha önceden ulusal veya uluslararası bir alanda ödül almış katılımcılar kongremize aktif olarak katılabilir, fakat çalışmaları ödül değerlendirmesinde yer alamaz. Çalışmaları Kıbrıs'ta, ulusal veya uluslararası bir kongrede değerlendirilmiş fakat ödül almamışsa, ödül değerlendirmesine girecektir. Bu tür özel durumu olan katılımcıların çmesi gerekmektedir.

4)  Aktif sunumlar (sözel sunum ve poster sunumları) Türkçe veya İngilizce olmak zorundadır.

5)  Aktif ve pasif katılımın tamamlanabilmesi için aşağıda verilen banka hesabına;

17 Şubat 2017 tarihine kadar erken kayıt ücreti olarak 10$ katılım ücreti

17 Şubat 2017 sonrası normal kayıt ücreti olan 15$ katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir. 

Not: Dekont üzerinde açıklama kısmında katılımcıların adı soyadı ve "DAUTOK 2017 katılım ücreti" ibaresi bulunması gerekmektedir.!!!

Türkiye İş Bankası hesap numarası       6820-63932

Türkiye İş Bankası IBAN numarası         TR59 0006 4000002 6820 0063932

Türkiye İş Bankası Swift kodu                  ISBKTRIS

 


Sözel Sunumu Değerlendirme Rehberi

 1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
 2. YÖNTEM
 3. BULGULAR
 4. TARTIŞMA
 5. KAYNAKÇA
 6. SUNUM BİÇİMİ

 

Poster Sunumu Değerlendirme Rehberi

 1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
 2. YÖNTEM
 3. BULGULAR
 4. TARTIŞMA
 5. KAYNAKÇA
 6. POSTERİN BİÇİMİ